۸ برابر خطر انقباض دو زیرسویه آمیکرون
گزارش ها حاکی از افزایش درگیری این شهر با کرونا است. احسان مصطفوی، اپیدمیولوژیست و عضو هیأت علمی انستیتو پاستور نیز به همین موضوع اشاره می کند و می گوید که تا خردادماه زیر سویه BA2 بر کشور حاکم بود اما از ابتدای تیرماه، زیر سویه BA5 جایگزین آن شد. . سویه ای که با عوارض بالا و علائم بالینی خفیف مشخص می شود.