۷ گزینه برای نخست وزیری بریتانیا
در رای گیری امروز، ریشی سوناک وزیر سابق دارایی ۱۰۱ رای، پنی موردانت وزیر سابق دفاع ۸۳ رای، رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان تام توگندهات ۳۲ رای، لیز تراس وزیر امور خارجه ۶۴ رای و سوئلا برورمن دادستان کل سابق رای آوردند. ۶۴ رای دریافت کرد. کامی بدنوک معاون سابق نخست وزیر ۲۷ رای و وزیر امور زنان ۴۹ رای به دست آوردند.