۳ کشته در فارس / تصادف خودرو
مرکز حوادث و فوریت های پزشکی استان فارس: از مردم تقاضا داریم از شنا در استخرها، سدها و مکان های غیر ایمن و نجات دهنده جان خودداری کنند و پس از فراگیری فن شنا فقط در مناطق استاندارد شنا کنند تا هرگز شنا نکنند. . شاهد باشید که نباید چنین فجایعی در سطح جامعه داشته باشیم.