۳ هزار میلیارد تن خسارت سیل فیروزکوه
محسن منصوری: امروز جلسه پیگیری و بازسازی مناطق سیل زده با حضور مدیران کل استان برگزار شد. خوشبختانه بر اساس گزارش های ارائه شده اکثر امکانات کار خود را به خوبی انجام داده اند و کارهای بازسازی نیز به خوبی پیش رفته است اما برخی از کارها میان مدت و بلندمدت بوده و این موارد در حال اجراست.