۲۲۰ میلیارد تن خسارت بارندگی های موسمی به بخش کشاورزی شهرستان سرباز وارد شده است.


اسماعیل رنگ بست امروز در گفت وگو با خبرنگار فارس در زاهدان اظهار داشت: طی بارندگی های موسمی اخیر ۸۰ درصد از سطح ۲۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت خرما در شهرستان سرباز ریزش و مابقی آبیاری شده است.

۲۵ حلقه چاه، ۱۶ مرتع، نیم هکتار اتاق سبز، سدهای حفاظتی مجاور زمین های کشاورزی، کشت انار، برنج، علف و تره بار، اراضی زراعی و باغی حاشیه رودخانه در اثر سیلاب مدیر جهادی شهرستان سرباز پاکسازی شد. سیل بارش های سیل آسای متعدد در منطقه از جمله خسارات دیگر.

اسماعیل رنگبست با بیان اینکه برآورد اولیه خسارت به کشاورزان منطقه بیش از ۲۲۰ میلیارد تن است، افزود: تیم های برآورد خسارت در منطقه مشغول جمع آوری و ارزیابی میزان نهایی خسارت هستند.

انتهای پیام/۳۱۳۹
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید