۱۳۷۸ تا ۱۴۰۱; کنترل تظاهرات "پوشاندن فشار" و خطری که جمهوری اسلامی را تهدید می کند
آنها به امدادگر می آموزند که اگر از پانسمان فشاری برای بستن زخم استفاده می کند، باید زمان دقیق پانسمان را روی یک نوار یا پارچه نزدیک زخم بنویسد تا بقیه امدادگر یا کادر پزشکی پیگیری کنند. درمان: زخم را هر ۲۰ دقیقه باز و بسته کنید تا جریان خون به بافت ها متوقف شود.