۶۱ اقتصاددانان هشدار دادند ایران در آستانه تورم سه برابری قرار دارددولت و مجلس با در نظر گرفتن میلیاردها دلار هزینه های غیرضروری، مبهم و قابل جابجایی در بودجه سالانه، حذف بهترین ارزهای کالایی را به عنوان آغاز جراحی اقتصادی انتخاب کرده اند. دولت عاملی در زندگی مردم نیست.