یک طوفان جهانی در راه است
جهان با خطر سقوط شدید نظم مواجه است. این به دلیل جنبه‌های ژئوپلیتیک سنتی رقابت قدرت‌های بزرگ، جاه‌طلبی‌های امپریالیستی و درگیری بر سر منابع، و همچنین چالش‌های جدیدی مانند تغییرات آب‌وهوایی، همه‌گیری‌ها و گسترش سلاح‌های هسته‌ای است.