یک سکه پرداخت کنید، یک کت و شلوار لوکس بگیرید
نحوه کار گروهی آنها تقریباً یکسان است. آنها از اعضا و تازه واردان می خواهند که فرم شناسایی را پر کنند که شامل مشخصات فردی، تحصیلات، شغل، قد، وزن، میزان دارایی، اعتقادات مذهبی، نوع پوشش، محل سکونت و غیره است. مدیر گروه.