گل محمدی: قرارمان به طرز عجیبی بسته شده است/ صحبتی درباره حضورم در تیم ملی نشده است/ هدایت تیم ملی افتخار بزرگی است.
ما در مسئولیت های مالی خود عقب هستیم. نمی خواهم در ابتدای فصل درباره مشکلات مالی صحبت کنم. ما مشکلات زیادی داریم اما امیدوارم این مشکلات به زودی حل شود. من در اولین دیدارم با درویش قول دادم امسال مثل پارسال نباشد. پارسال خیلی عصبانی بودیم و شاید این درست نباشد، اما حرف اعتصاب ۵-۶ بار گفته شده، البته یک بار در رسانه ها.