گفتگوی تلفنی امیر عبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همتای تاجیکستانی اش


به گزارش گروه پوشش خارجی خبرگزاری فارس، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران امشب (دوشنبه) در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی همراه خود سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان در خصوص موضوعات مطرح شده در نشست گروه کنوانسیون اسلامی در اسلام آباد برای بحث با توجه به صنوبر.

وزیر امور خارجه کشورمان در ابتدای این گفتگوی تلفنی ضمن تبریک سال نو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریک کردن قرن جدید عکس ولتایی، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن جدید در فضایی به در اطراف اجتناب کرده اند زشتی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پر اجتناب کرده اند شکوه برای افراد رقم بخورد. اجتناب کرده اند امارات متحده عربی جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای جهان

شاهزاده عبداللهیان علاوه بر این همراه خود ابلاغ سلام رئیس جمهور کشورمان به رئیس جمهور تاجیکستان دعوت شخصی را اجتناب کرده اند رئیس جمهور تاجیکستان برای بازدید به ایران تجدید کرد.

وزیر امور خارجه همراه خود ردیابی به نشست وزیران امور خارجه گروه همکاری اسلامی در پاکستان، ابراز امیدواری کرد کدام ممکن است این گروه همراه خود امتحان شده کشورهای عضو، عالی گروه بومی همدردی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همبستگی همراه خود امت اسلامی باشد کدام ممکن است دردناک است، اجتناب شود. .

سراج الدین مهرادالدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان نیز در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلفنی کدام ممکن است در جریان اقامتش در اسلام آباد تکمیل شد، بر لزوم محافظت وحدت در گروه همکاری اسلامی تاکید کرد.

وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری تاجیکستان علاوه بر این با توجه به نشست آتی افغانستان کدام ممکن است تصور به هفته بلند مدت در چین برگزار شود، گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس، شاهزاده عبدالله امشب تلفنی همراه خود فواد حسین همتای عراقی شخصی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کرد. (همین جا بیاموزید)

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید