گزارش اولین ورزش پرسپولیس در سال جدید


به آموزش داده شده است فانئوس،

ورزش در امروز پرسپولیس پس اجتناب کرده اند ۵ روز وقفه اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ در امروز در پرسپولیس تحریک کردن شد.

* سیدجلال حسینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امید عالیشاه همراه خود اجازه خدمه در ورزش غایب بودند. آنها اکنون در شمال هستند.

* یحیی گل محمدی همراه خود اعتراض به استعفای شخصی {در این} ورزش نمایندگی کرد.

* سیامک نعمتی کدام ممکن است دوران نقاهت پس اجتناب کرده اند حرکت فتق در قطر را سپری می تدریجی، در امروز به در کنار ۵ سراسری پوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید منوچهر صفوف، وحدت حنان اف را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرزد تیمیروف سراسری پوشان تاجیکستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ازبکستان در ورزش حضور ندارند. آنها بودند.

* کریم باقری نیز کدام ممکن است {به دلیل} کرونا دربی را اجتناب کرده اند کف دست داد، در ورزش در امروز تخم ها نمایندگی نکرد. این احتمالات وجود دارد کدام ممکن است سرمربی پرسپولیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار سراسری پس اجتناب کرده اند ریکاوری در مشهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمکت نشینی این نیروی کار در دیدار لبنان به این نیروی کار اضافه شود.

*سایر اشخاص حقیقی نیز زیر تذکر خدمه به انجام کارهای فیزیکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیکی پرداختند.

* گیمرها پرسپولیس در گذشته اجتناب کرده اند ورزش در امروز بررسی کرونا دادند.

* متنوع اجتناب کرده اند هواداران گل محمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاگردانش را مقابل ورزشگاه شهید کاظمی الهام بخش کردند.

* پرسپولیس ۱۵ فروردین در هفته {بیست و چهارم} لیگ برتر در ورزشگاه دستگرد به مصاف هواداران {می رود}.

انتهای پیام/