گردهمایی بزرگ خانوادگی «سلام فرمانده» در گرگان


اجتماع بزرگ عزاداران حضرت مهدی (عج) با شعار «با شما عهد می کنیم» و با محوریت سلام تکاوران در مجموعه ورزشی آزادی گرگان برگزار شد.

علی دهقان

۶:۳۵

۲-۴-۷
۰http://fna.ir/1pi3iq