کیفیت هوا قابل قبول است و آسمان آفتابی است


به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد: کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع ۸۱ درجه قابل قبول است.

بیشترین میزان آلودگی از ایستگاه شهید کریمی با شاخص ۱۲۶ در شرایط غیربهداشتی برای گروه های حساس ثبت شد.

دمای فعلی ۶ درجه سانتیگراد و آسمان آفتابی است.

انتهای خبر/
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید