کودتای چین را ببینید؟ / گزارش حبس خانگی شی جین پینگ
در میان گزارش های تایید نشده حبس خانگی رئیس جمهور چین، شی جین پینگ به موضوع داغ توییتر تبدیل شده است. بر اساس این گزارش ها، رئیس جمهور چین توسط ارتش آزادیبخش خلق برکنار شده و در حصر خانگی به سر می برد. همچنین گزارش هایی مبنی بر لغو تمامی قطارها و اتوبوس ها در خارج از پایتخت چین منتشر شده است. شایعاتی مبنی بر حرکت کاروان ۸۰ کیلومتری خودروهای نظامی به سمت پکن نیز در توییتر مشاهده شد.