کهگیلویه و بویراحمد/ دادستانی: بازداشت تعدادی از تجمع کنندگان در یاسوج
متاسفانه تعدادی نیز با تمرد نسبت به دستور دلسوزانه پلیس همچنان قصد تجمع غیر قانونی داشتند و با رعایت مقررات جرایم مشهود و اختیارات پلیس بازداشت شدند.