کنجکاوی ام به پرسپولیس را کتمان {نمی کنم}/ برای استقلال حتی منصفانه بار هم عدد ۶ را نماد ندادم


به آموزش داده شده است فانئوس،

محمد محمدی در خصوص وضعیت شخصی در تجهیزات گلف پرسپولیس اظهار داشت: در گذشته اجتناب کرده اند اینکه درویش شناخته شده به عنوان مدیرعامل تجهیزات گلف پرسپولیس محدوده شود، سال ها همراه خود هم ارتباط داشتیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان عجیب و غریب هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود در سایه به پرسپولیس کمک کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این کار را انجام می دهم. به همان اندازه جایی کدام ممکن است الان می توانم گرچه ادامه دارد خودم را تصمیم گیری نکرده ام با این حال بدون در نظر گرفتن باشد همراه خود دراویش طرف هستم.

وی افزود: آخر ۵ سال است کدام ممکن است در پرسپولیس هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تذکر لباس کم نیست. در نظر گرفته شده می کنم افرادی که سنشان همراه خود دوران حضور ممکن است در پرسپولیس همخوانی ندارد مرا به یاد نمی آورند. ممکن است عاشق پرسپولیس بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی می کردم زمانی شاگرد علی آقا پروین شوم کدام ممکن است خوشبختانه این {اتفاق افتاد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی ام به پرسپولیس را قادر نیستم کتمان کنم. هیچ وقت دنبال محیط نبودم، چون در نظر گرفته شده می کردم بهتر از کاری کدام ممکن است در بازی می توانم انجام دهم دوری اجتناب کرده اند امتیازات محیط ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی منصفانه بار هم نخواستم عدد ۶ را به هواداران استقلال نماد دهم. الان حدود سه هفته است کدام ممکن است در پرسپولیس هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمام تلاشم را برای دستیابی این تجهیزات گلف انجام خواهم داد.

چون آن است دروازه بان سابق پرسپولیس کسب اطلاعات در مورد دربی ۹۸ اظهار داشت: در دوران حضورم در تجهیزات گلف عظیم پرسپولیس ۵ بار در دربی در مخلوط کردن این گروه حضور داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ تفریحی تولید دیگری هم نیمکت نشین بودم. به نظرم مسابقه مفرحی بود با این حال به نظرم حضور تماشاگران تا حد زیادی باعث شد به همان اندازه این اتفاق کادرفنی، گیمرها ۲ گروه را انتخاب کنید و انتخاب کنید داوران را غرق درآورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی این ضرر به دلیل مسابقه تاثیرگذار بود.

وی افزود: متاسفانه اتفاقاتی کدام ممکن است در ده دقیقه پایانی تفریحی افتاد انصافاً نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارم تولید دیگری شاهد این اتفاقات در فوتبال نباشیم. بعد از همه دربی a فوق العاده ای را تماشا کردیم چون هر ۲ گروه مکان های زیادی برای دروازه یکدیگر تحمیل کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم افرادی که در پایین بودند هر دو تلویزیون تماشا می کردند اجتناب کرده اند دیدن این دیدار لذت زیادی بردند.

محمدی با توجه به اینکه خواه یا نه گروه پرسپولیس احتمال قهرمانی در ششمین فاصله متوالی لیگ را دارد، اظهار داشت: اجتناب کرده اند قدیم می گفتند فوتبال غیرقابل پیش سوراخ بینی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعا این اتفاقات است کدام ممکن است شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتایج را رقم می زند. از هر لحاظ ۶ امتیاز بر ۲۱ عدد زیادی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پرسپولیس بخواهد قهرمان شود ربطی به نتایج سایر گروه ها ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده ممکن است در تفریحی های باقی مانده شخصی کمتر از امتیاز بگیرد. ممکن است مثبت هستم کدام ممکن است نوک فصل اکنون خاص {خواهد بود}. اگرچه دریافت کرد شدن دردسرساز است، با این حال غیر قابل تصور نیست.