کشف بیست تن برنج و شکر در پکتیا


به گزارش خبرگزاری فارس از پاکستان، جست و جو توسط تیم هایی انجام شد گروه کاری اقدام مشترک دولت سکوت در شهر پکتیا یک انبار بزرگ و اقلام خارج از شبکه تنظیمی ۲ تن قند و ۲ بازار و اقلام برنج توسط پرسنل پولیس با اخطار و دستور مقام قضایی کشف و ضبط شد. شاقول شو

رئیس اداره حجت فضلعلی سکوت شهرداری با اعلام این خبر ارزش کشفیات را بیش از ۵ ریال برآورد کرد و افزود: پیگرد قانونی دارد.

به پایان برسد پیام / g
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید