کشتی “سلیم آباد” در راه ثبت جهانی


حسین ایزدی معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مازندران در گفت وگو با خبرنگار فارس، اظهار داشت: بوده است. دستور جلسه. “

وی افزود: موضوع دیگر ایجاد بازارچه و نمایشگاه در سواحل مازندران است که آن را پیگیری خواهیم کرد.

معاون صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به قضاوت سنگ بافی در ثبت ملی درجیلینگ، گلیج شهر بهشهر و جاجیم اشت: روستای تونیابون سلیم آباد نیز در حال گذر هستند. در سراسر جهان. ثبت

به گفته یزدی، تاکنون ۵ رشته صنایع دستی استان مازندران به عنوان هویت ملی و ۵ رشته صنایع دستی در یونسکو به ثبت رسیده است.

وی گفت: موضوع مهم دیگر این است که برخی از قدیمی‌ترین رشته‌های صنایع دستی از جمله بافندگی، بافندگی، بافندگی، بافندگی، بافندگی، شب‌بافی، جاجیم و کلیم را احیا کرده‌ایم که از کار افتاده بود.

انتهای پیام/ ۸۶۰۳۴ / گ
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید