کرملین به استفاده ادعایی اجتناب کرده اند سلاح هسته‌ای در اوکراین پاسخ داد
کرملین: روسیه تنها در صورتی اجتناب کرده اند تسلیحات هسته ای استفاده خواهد کرد کدام ممکن است همراه خود “شبح وجودی” مواجه شود.