کدام مناطق ایران در معرض خطر زلزله ۹ ریشتری قرار دارند؟
در سال ۲۰۱۳ خانم آلمانی اشمیتز و همکارانش تحقیقی در مورد زمین لرزه های منطقه مکران ایران منتشر کردند و احتمال وقوع زلزله ۹ ریشتری را مطرح کردند. اگرچه ممکن است این رویداد نادر باشد و هر ۲،۳ هزار سال یک بار اتفاق بیفتد، اما اکنون زمان بازگشت چنین زلزله ای است.