کدام دستگاه ها بیشترین مصرف برق را دارند؟
هفته اول تابستان «هفته صرفه جویی در مصرف آب و انرژی» نامیده می شود. به همین دلیل، بیایید به مصرف برق لوازم خانگی نگاه کنیم. گفتنی است بیش از ۵۰۰۰ مگاوات برق کمبود داریم و باید تا پایان تابستان مصرف را کنترل کنیم.