کاهش باد معده پس اجتناب کرده اند جراحی افت پوند

فوق العاده شایع است کدام ممکن است مبتلایان همراه خود بای پس شکم، باند شکم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جراحی افت پوند شکم، افزایش نفخ آزار دهنده روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ترشح مکرر گازهای تهاجمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهاجمی را گزارش کنند. برخی اجتناب کرده اند مبتلایان گزارش می دهند کدام ممکن است اشکال بنزین آنقدر از حداکثر است کدام ممکن است اجتناب کرده اند خجالت مزمن مبارزه کردن می برند کدام ممکن است آنها را به انزوا می کشاند. جراحی شکم طبیعتاً معنی گوارش انسان را اصلاح می دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروز بنزین را افزایش می دهد. جدا از این، مبتلایان جراحی افت پوند اجتناب کرده اند یک رژیم غذایی همراه خود پروتئین بالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم کربوهیدرات پیروی می کنند کدام ممکن است باعث تحمیل بنزین نیز تبدیل می شود. درک علل نفخ بیش اجتناب کرده اند حد اولین قدم برای اجرای معامله با هایی برای کاهش بروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان این کار کردن خالص هیکل است.

رژیم غذایی همراه خود پروتئین بالا: مبتلایان جراحی افت پوند کدام ممکن است اجتناب کرده اند رژیم غذایی روی حیله و تزویر همراه خود پروتئین بالا پیروی می کنند، بیشتر اوقات نفخ بیش اجتناب کرده اند حد بیش اجتناب کرده اند ۱۴ در روز را گزارش می کنند کدام ممکن است بزرگسالان همراه خود سیستم گوارشی مفید تخصص می کنند. پروتئین های هضم همراه خود جدا شدن اسید هیدروکلریک هیدرولیز می شوند کدام ممکن است امکان سرزنده شدن پپسین، آنزیم هضم کننده پروتئین را لوازم. بیمارانی کدام ممکن است خرس حرکت جراحی افت پوند قرار می‌گیرند، روزی کدام ممکن است روده‌هایشان همراه خود جراحی مختصر هر دو بای‌پس می‌شود، ضعیف اسید هیپوکلرمیک هر دو پانکراس دارند. متعاقباً، آنزیم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدهای شکم برای تسهیل هضم درست ضعیف دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توان بنزین اضافی ساخت کرد. رژیم غذایی پر پروتئین طبق رئوس مطالب، رژیم غذایی کم فیبر است. نداشتن کربوهیدرات های فیبری کافی باعث تبدیل می شود چرخ دنده زائد {به آرامی} در روده غول پیکر حرکت کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نتیجه یبوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ شود.

برای کاهش بروز نفخ ناشی اجتناب کرده اند رژیم غذایی همراه خود پروتئین بالا، همراه خود بلعیدن حداقل ۶۴ اونس آب در روز، هیدراته شخصی را محافظت کنید. آب به حرکت وعده های غذایی در طولانی شدن روده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روده {کمک می کند} کدام ممکن است اجتناب کرده اند تجمع بنزین جلوگیری می تدریجی. گوشت های فرآوری شده، گوشت های پخته شده، لوبیا، توفو را انتخاب کنید و انتخاب کنید محصولات سویا را اجتناب کرده اند رژیم غذایی شخصی به مدت تعدادی از روز بردن کنید به همان اندازه علائم نفخ مزمن کاهش یابد.

متنوع های شکر: به مبتلایان جراحی افت پوند از نزدیک طرفدار تبدیل می شود کدام ممکن است قند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی را اجتناب کرده اند رژیم غذایی شخصی بردن کنند. متنوع اجتناب کرده اند افراد برای ارضای هوس های شیرین، محصولات «با بیرون قند» را در رژیم غذایی شخصی قرار می دهند. محصولات با بیرون شکر اجتناب کرده اند متنوع های شکر استفاده می کنند، اصطلاحی برای توضیح دادن الکل های قندی شبیه مانیتول، سوربیتول، زایلیتول، مالتیتول، ایزومالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاکتیتول کدام ممکن است کمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی شیرینی ها، شیرین های جذاب، آدامس های با بیرون شکر، مرباها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ژله ها را لوازم. الکل های قندی پاسخ گلیسمی پایینی را برمی انگیزند از هیکل آنها را {به آرامی} فریب دادن می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث تبدیل می شود وارد جریان خون شوند. همراه خود این جاری، مشکلات جانبی شبیه بنزین، ناراحتی شکمی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسهال به قدری از حداکثر است کدام ممکن است اصول، برچسب‌های چرخ دنده غذایی را الزام می‌کنند کدام ممکن است «بلعیدن بیش اجتناب کرده اند حد بالقوه است تأثیر ملین داشته باشد».

برای کاهش گازهای مرتبط همراه خود الکل قند، بلعیدن غذاهای شامل الکل قند را بردن هر دو کاهش دهید. میزان سرو بسته بندی اجتناب کرده اند کمیت شیرینی های ارائه شده اجتناب کرده اند الکل قند تجاوز نمی شود.

معامله با های کاهش نفخ تهاجمی: معامله با های زیر بالقوه است در کاهش گازهای خجالت آور را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزار دهنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفخ ناشی اجتناب کرده اند رژیم غذایی پس اجتناب کرده اند جراحی افت پوند کارآمد باشد.

لوبیا: تعدادی از قطره اجتناب کرده اند بنزین شکم جلوگیری می تدریجی. در جلوگیری اجتناب کرده اند نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد بنزین کارآمد نیست، با این حال اجتناب کرده اند حرکت بنزین هر دو نفخ جلوگیری می تدریجی.

چای بابونه، زنجبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاپایا: مسکن خوشایند برای تجهیزات گوارش، مقوی اعصاب، قولنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسکن.

روغن نعناع فلفلی: نفخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید درد ناشی اجتناب کرده اند آن را تسکین می دهد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر