چه کسی متوارس را خواهد ساخت؟رایج ترین ایده ها در مورد استعاره ها از داستان های علمی تخیلی سرچشمه می گیرد. در این داستان‌ها، متاوار اغلب به‌عنوان نوعی اینترنت دیجیتال «متصل» به تصویر کشیده می‌شود – جلوه‌ای از واقعیت واقعی که ریشه در دنیای مجازی (اغلب شبیه به تیم پارک‌ها) در فیلم‌های «بازیکن آماده یک» دارد. چیزی شبیه به جهان. ۸ و ببینید. “ماتریس”.