چهار سناریو برای آینده دلار/ حسینی: افت دلار تا ۱۵ هزار تومان غیرعادی نیست
قبلا سه سناریو برای نرخ ارز داشتم. بازگشت به برجام، توافق موقت و شکست مذاکرات. حال به نظر می رسد که باید سناریوی چهارم را در نظر گرفت. این ادامه وضعیت است. مهمترین متغیر ما جنسیت است و همه متغیرهایی که در بالا مورد بحث قرار گرفت نقشی در مدل ندارند.