چهاردهمین همایش اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان آغاز به کار کرد


به گزارش خبرنگار آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، چهاردهمین کنگره اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان در اردوگاه شهید باهنر تهران آغاز شده است.

در این همایش حدود ۷۰۰ دانشجو شرکت می کنند. مناظره انتخابات شورای مرکزی یکی از برنامه های مهم این دوره است که با شعار «امید تا سحر» به مدت سه روز ادامه دارد.

ابن الخبر به روز شده است
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید