چرا هیچ کس دیگری نمی تواند پدر و مادر خوبی باشد؟خانواده های ثروتمند زمانی به فقرا می بالیدند که فرزندانشان تحصیل کرده اند، اما فرزندان فقیر در خیابان ها پرسه می زدند. اکنون با افزایش سواد و آگاهی عمومی، والدین فقیر زمان بیشتری را صرف آموزش استعدادهای فرزندان خود می کنند. با این حال، طبقات بالای جامعه نیز بیکار نیستند و در عمل تلاش آنها برای تحصیل بهتر در همه اقشار به رقابتی طاقت فرسا تبدیل شده است که گاه برخی از زوج ها را به این نتیجه می رساند که نباید بچه دار شوند.