پیشگیری از کشت دوم باید به طور جدی در دستور کار کشاورزان قرار گیرد


به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، سیدمهدی عمادی مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب شرکت آبفای مازندران با بیان اینکه امسال مازندران در خشکسالی مستمر است و پیشگیری از کشت دوم باید توسط کشاورزان انجام شود، گفت: در راس دستور کار و در سال های اخیر برای اداره منابع آب این استان، بسیاری از زیان های کشت دوم برنج، همچنان شاهد کشت دوم در مازندران هستیم.

وی افزود: از ابتدای امسال حداقل سه جلسه در جبهه کشاورزی برگزار شده و هر بار تاکید کرده ایم که شرایط کشت دوم در مهمند کافی نیست.

دستور حفظ و استحصال آب حوزه آب مازندران خاطرنشان کرد: امسال موضوع ممنوعیت کشت دوم نیز به صورت مکتوب به فرمانداران، بخشداران و مدیران مرتبط ارائه شد. جبهه کشاورزی مهمند نیز با ممنوعیت کشاورزی ثانویه موافق است اما همچنان شاهد بی توجهی جامعه به وضعیت منابع آبی این استان هستیم.

آمدی نبود اهرم های کنترلی در این منطقه را دلیل مهم عدم توجه به هشدارها در خصوص جلوگیری از کشت دوم عنوان کرد و گفت: چالش اصلی این است که در صورت وجود برق امکان کشت دوم وجود دارد. سوخت غیرمجاز از سیستم خارج می شود. اگرچه در سال های مختلف تاکید لازم بود، اما مکانیسم کنترل و نظارتی وجود ندارد، به نتیجه نرسیده ایم.

وی افزود: یکی از اهرم های کنترلی قطع برق چاه های کشاورزی در فصل دوم است که توسط دستگاه مربوطه انجام نمی شود. اداره برق باید نسبت به قطع برق در فصل دوم یا افزایش زیاد نرخ برق کشاورزی اقدام کند.

مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب حوزه آبفای مازندران خاطرنشان کرد: وضعیت بازار و قیمت برنج به گونه ای است که حتی در صورت قطع برق، کشاورزان با تامین سوخت رایگان برق، کشت دوم را انجام می دهند. در این شرایط منابع آب زیرزمینی این استان آسیب زیادی دیده است.

آمدی با اشاره به تداوم خشکسالی در مازندران در این فصل گفت: با وجود هشدارهای مکرر پیش بینی می شود امسال ۸۰ تا ۱۰۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران زیر کشت دوم قرار گیرد.

وی افزود: سال گذشته که در خشکسالی بودیم برای دومین بار در بالغ بر ۱۱۵ هزار هکتار از مازندران برنج کشت شد. در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ که شرایطی مشابه خشکسالی امسال داشتیم، فصل دوم در ۷۰ تا ۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی مازندران برگزار شد.

رئیس حفاظت و بهره برداری از منابع آب حوزه آبفای مازندران گفت: برای اجرای ممنوعیت زراعت دوم به ویژه در شرایط خشکسالی، همه دستگاه ها و نهادهای مرتبط باید به وظایف خود عمل کنند و برق نقش بسیار مهمی ایفا می کند. با توجه به شرایط فعلی چاره ای جز اطلاع رسانی به جامعه از وضعیت منابع آبی مازندران برای جلوگیری از کشت دوم برنج در مازندران نداریم.

انتهای پیام/۸۶۰۳۴/ح
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید