پهپاد مفهومی نظامی BAE با حداکثر سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت رونمایی شد
پهپاد مفهومی ۲ در دو مدل برای محیط های خشکی و آبی عرضه خواهد شد. این محصول می تواند با موشک های هوا به سطح کلاس Spear و موشک های هوا به هوا کلاس Meteor در نبردها شرکت کند. نیروی این پرنده توسط موتور جت تامین می شود، اما دم آن V شکل است.