پنتاگون: آرزو می کنیم شاهد شکست پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی روسیه در اوکراین باشیم


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، جان کربی وزیر حفاظت آمریکا اظهار داشت: سرمایه گذاری روسیه مبنی بر عدم مداخله در حمله به ایستگاه قطار در شرق اوکراین غیرقابل قبول است.

وی در کنوانسیون خبری پنتاگون اظهار داشت: ما به حاضر داده ها به نظامی اوکراین برای حفاظت اجتناب کرده اند کشورشان یکپارچه خواهیم داد.

کربی اظهار داشت: آمریکا تمایل دارد شاهد شکست پوتین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامی روسیه در اوکراین باشد.

وی همراه خود ردیابی به عدم دخالت آمریکا در عضو شدن در به ناتو اظهار داشت: در جاری حاضر آمریکا بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ هزار انرژی در اروپا دارد.

بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا روز جمعه اظهار داشت کدام ممکن است لندن را انتخاب کنید و انتخاب کنید برلین انتخاب گرفته اند تحریم های جدیدی علیه روسیه اعمال کنند.

او در کنوانسیون مطبوعاتی مشترک همراه خود اولاف شولز، صدراعظم آلمان اظهار داشت: پوتین به تهدیدی برای اروپا تغییر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در اوکراین شکست بخورد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید