پلیس تهران: از موزه ها چیزی دزدی نکرده ایم
رئیس پلیس مخنوی تهران: تاکنون گزارشی مبنی بر سرقت اموال و آثار موزه های تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به دست ما نرسیده است. این در حالی است که مسئولان موزه ها در صورت نبود آثار و یا سرقت آثار در همان روز به اداره کل موزه ها گزارش می دهند. بررسی اظهارات پلیس و همچنین اعترافات منتسب به سارقان موزه ضروری است.