پرونده عجیب بیمه آسیا در ابهر/کاغذ سفید، امضا و اثر انگشت برای دریافت ادعا!


به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری فارس، شنونده خبرگزاری فارس درباره خبر دریافت خسارت تصادف از شعبه مرکزی بیمه آسیا در شهرستان ابهر نکات جالبی دارد.

خبرگزاری فارس حین سفر به استان زنجان در یکی از مناطق شهرستان ابهر تصادف کرد.

وی می افزاید: از صبح که با مدارک به اداره مرکزی رفتیم، بی نظمی در کار بسیار مشهود بود. این غیبت بیش از دو ساعت ادامه داشت و باعث اعتراض همه مراجعین مجتمع شد.

خبرگزاری فارس در ادامه این ارتباط گفت: کارشناس پس از حضور در دفتر بیمه و تعیین میزان خسارت وارده، با نگاهی به آدرس و شماره پلاک خودروی من متوجه شد که من مسافر هستم و دستور پرداخت غرامت را صادر کرد. ۲ میلیون تومان. باید فورا پرداخت شود.

نه در دور اول شب آنها این پیشنهاد را تایید نکردند، اما از بانک پیگیری نکردند در شب مشکلی نیست پس از رد این موضوع، یکی از مسئولان بیمه برگه سفیدی را جلوی من گذاشت و به من گفت که امضا و اثر انگشتم را روی آن بگذارم، قبول دارم که مطرح کردن این موضوع باعث ناراحتی او شده است.

بعد از امتناع من، او و دوستش که خانم بود، رو به من کردند و گفتند که مدارکشان ناقص است و برگ سبز را با خود بیاورند که جبران می شود.

تاکید کردم که کارشناس نوشت خسارت امروز باید پرداخت شود. من مسافرم و به دلیل سن و سال و خرابی ماشین نمی توانم به تهران بروم، اما مدارک دیگرم کامل است، به او گفتند: نه امکانش نیست، بیایی و بروی. چند روز تا پاهایت باز شود!»

مخاطب این خبرگزاری در پایان گفت: احساس کردم با اظهارات آنها حیثیت و حیثیت من تضییع شده است، بنابراین بدون پیگیری وصول خسارت، بیمه را ترک کردم.

خبرگزاری فارس درخواست مشتری مبنی بر ثبت امضا و اثر انگشت بر روی کاغذ سفید را از بیمه استان مرکزی آسیای میانه پیگیری خواهد کرد.

به پایان برسد پیام/۲۳۰۸
این مقاله را برای صفحه اول توصیه کنید