پخت شیرینی عادی سمنان برای نیازمندان


شیرینی های عادی سمنانی به تماس گرفتن گولش برای نیازمندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مستضعفان جنوب شهر پخت تبدیل می شود. جلاش در رویداد های مختلف اجتناب کرده اند جمله در ماه مبارک رمضان پخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین افراد dishing out تبدیل می شود. گولش یکی اجتناب کرده اند شیرینی های عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بومی سمنان است کدام ممکن است ساده همراه خود ترکیب کردن کردن آرد همراه خود به سختی شکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید داروها افزودنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس خرج کردن در روغن تهیه تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید طعمی بی همتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عطر مطبوعی دارد.

علی ابک

۱۰۱:۱۴

۱۴۰۱-۱-۲۰


http://fna.ir/1o92fl