پایین صحنه ناراحتی ۲ سرباز استقلالی فرهاد مجیدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیران استقلال


به آگاه فانئوس،

اطلاعات ورزشی –

محمدحسین مرادمند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاواس یزدانی برای تعدادی از هفته اجتناب کرده اند استقلال کنار شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای خدمت سربازی به ملوان رفتند با این حال هر ۲ شرکت کننده صدها در استوری اینستاگرام شخصی اجتناب کرده اند مسئولان تجهیزات گلف انتقاد کردند.

یزدانی تعدادی از روز پیش در اینستاگرام نوشت کدام ممکن است سریع باندهای پایین صحنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنیای آنلاین ما خاص تبدیل می شود با این حال این تمسخر یزدانی به مدیران استقلال بود.

اجتناب کرده اند در گذشته اجتناب کرده اند آغاز سال جدید تاکنون تنها ۳ سهم اجتناب کرده اند مطالبات استقلال به حسین مرامند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سیاوش یزدانی تیز کردن شده کدام ممکن است باعث ناراحتی این ۲ سرباز شده است.

مرادمند کدام ممکن است {در این} مدت سعی کرده محیط ساز نشود، در اینستاگرامش نوشت کدام ممکن است حرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدیث بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سریع آزاد تبدیل می شود.