پاسخ محسنی آجیری به ادعای آمریکایی ها که گفته اند داعش را ما ایجاد کردیم را ببینید. داعش در عراق چه کرد؟
محسنی آجی رئیس قوه قضائیه گفت: به گفته مقامات عالی رتبه آمریکایی ما داعش را ایجاد کردیم. داعش در عراق چه کرد؟ او در فلسطین چه کرد؟ مدافعان حقوق بشر کجا هستند؟ غربی ها کجا هستند؟ آیا آنها از فلسطین حمایت می کنند یا از مظلومان فلسطین؟