پاداش عالی بلوز پرسپولیس به مادر شهید + عکس


به آگاه فانئوس،

علیرضا ابراهیمی همراه خود حضور در مهمانی کارکنان پرسپولیس تهران لباس شخصی را به مادر شهید غلامرضا لنگری زاده (مدافع حرم) تقدیم کرد.
آقای علیرضا ابراهیمی همراه خود تخلیه پستی در اینستاگرام شخصی {در این} باره نوشت:
با بیرون شهدا در امروز در دلداری مناسب مسکن نمی کردیم…
برای استخراج اطلاعات لباس عظیم تشک جمشید به مادر شهید غلامرضا لنگری زاده تقدیم شد
کف دست مادرانی مثل خودت را باید بوسید