ویدیوی قدیمی از استخر الهام را تماشا کنید
الهام چرغنده پنجم نوروز با انتشار ویدئویی فرا رسیدن عید را به رهبر انقلاب تبریک گفت و تغییر حجاب را به عموم مردم نشان داد. اقدام او با حمایت و مخالفت زیادی همراه شد. بسیاری از هواداران او را نماد تبلیغات چادری می دانستند و از او حمایت می کردند.