وزیر ورزش استیضاح شد


تسنیم: چند روز مانده به جام جهانی برخی نمایندگان مجلس در صدد استیضاح حمید سجادی وزیر ورزش و جوانان هستند.

این طرح استیضاح اکنون در مرحله جمع آوری امضا است.

این تصمیم نمایندگان در حالی اتخاذ می شود که تنها یک هفته به جام جهانی باقی مانده و رقابت گروهی ایران با آمریکا و انگلیس حساسیت ها را در این مدت افزایش داده است.