وزیر مخابرات: بسیج وزارت مخابرات برای ایجاد شبکه ملی داده / نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش می دهیم / فعال کردن جستجوی ایمن تأثیری بر خدمات ندارد
عیسی زرپور: همانطور که گزارش دادم خرابی کابل های فشار قوی داخل ساختمان شرکت ارتباطات زیرساخت عامل قطعی اینترنت اخیر بوده است و مسئولان باید زودتر کابل ها را بررسی و تعویض می کردند. تعطیلی که اتفاق نیفتاد، بررسی خواهد شد.