وزنه برداری زنان و موفقیت محافظه کاری
امیر خادم بعد از المپیک ۱۹۹۲ در مصاحبه ای با کیهان ارشتی (و شاید مجله دنیای ارشد) گفت: تماشای کشتی و وزنه زدن بانوان حال آدم را بد می کند. این فقط نظر یک کشتی گیر بود. طبیعتاً یک مرد سنتی در گوشه ای از فلان شهر مذهبی، هزار برابر بیشتر از امیر خادم مخالف در آغوش کشیدن و وزنه برداری زنان بود.