وزارت امور خارجه: ادعاها درباره اصول هسته ای ایران مغرضانه، بی اساس و ناشی از اهداف و انگیزه های خاص است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی: حفظ و ارتقای دستاوردهای هسته ای حق نامعقول و مشروع جمهوری اسلامی ایران است و توان دفاعی و موشکی این کشور در چارچوب سیاست راهبردی و در چارچوب اصول دفاعی جمهوری اسلامی ایران است. . هیچ تهدیدی برای همسایگان وجود ندارد.