واکنش وزارت امور خارجه به تصمیم احتمالی هیئت رئیسه علیه ایران: نشانه‌هایی از رژیم جعلی صهیونیستی وجود دارد/ما پاسخگوی آن خواهیم بود.
بانیان این قطعنامه بدانند که هر چقدر هم که این قطعنامه را در قالب آن ارائه کنند، آن را رد می کنیم و از همه اعضای قوه مجریه می خواهیم که نیت و نیت رژیم صهیونیستی و بانیان این قطعنامه را جویا شوند. اجتناب کردن. به این قطعنامه رأی منفی دهید، راه را باز نگه دارید.