هیچ فوتبالی درگیری نبود + عکسها خونین را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلهره آور است


به مشاوره فانئوس،

مارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوک ساعت شب قبلی اولین دیدار مرحله ۱ چهارم باقی مانده لیگ کنوانسیون اروپا را برگزار کردند که این دیدار همراه خود شیوع ۲-۱ خدمه فرانسه به نوک رسید.

همراه خود این جاری، تفریحی به همان اندازه حد زیادی خرس تاثیر اتفاقات خارج اجتناب کرده اند پایین بود. هواداران مارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدمه سراسری یونان در بخش هایی اجتناب کرده اند تفریحی همراه خود هم حاوی شدند به همان اندازه اینکه در جریان تفریحی صدای مهیبی به گوش رسید. منقل تفریحی برای هواداران در ورزشگاه نیز صحنه های فوق العاده خطرناکی تحمیل کرد.

در واقع اتفاقات موجود در ورزشگاه نوک ماجرا نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی بررسی ها حاکی اجتناب کرده اند که هواداران افراطی بوک پس اجتناب کرده اند نوک مسابقه این جنجال را به مارسی بردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به برخی ساختمان ها آسیب رساندند.

هیچ فوتبالی جنگی خونین و ترسناک نبود / عکس

هیچ فوتبالی جنگی خونین و ترسناک نبود / عکس

هیچ فوتبالی جنگی خونین و ترسناک نبود / عکس

جو غیرمعمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید منقل تفریحی هواداران مارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوک در جریان مسابقه.

علاوه بر این گزارش شده است که برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی حاضر در نبرد دچار جراحات علاقه مند به شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ هوادار در موجود در اقامتگاه اقامت دارند. در همین جاری روزنامه یونانی “Sports DNA” گزارش داد که این هواداران مارسی بودند که این نبرد را برانگیختند.

رودی ماننا اجتناب کرده اند اتحادیه پلیس فرانسه در زمان نبرد به BFM Marseille اظهار داشت: “نبرد های کوچکی رخ داد که پلیس بلافاصله آنها را سرکوب کرد. هواداران اکنون در اقامتگاه شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس در جاری دفاع کردن اجتناب کرده اند محل است.”

مانا علاوه بر این تایید کرد که بین ۵۰ به همان اندازه ۶۰ هوادار تجهیزات گلف یونانی به ۱ خودروی پلیس در فرانسه حمله کردند. مانا در جریان تفریحی در توییتر نوشت: «وقتی هواداران حلقه دار برای منصفانه مسابقه فوتبال به مارسی می آیند، چهره ای عصبانی به نظر می رسد تبدیل می شود.

هیچ فوتبالی جنگی خونین و ترسناک نبود / عکس

هیچ فوتبالی جنگی خونین و ترسناک نبود / عکس

این اتفاقات جنجالی تنها به ورزشگاه محدود نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هواداران ویژه به ویژه بوکز جو ترسناکی را در شهر مارسی تحمیل کردند.

سپس نبرد در ورزشگاه یکپارچه کشف شد، از به تذکر می‌رسید ۲ طرف باند {به سمت} یکدیگر گرفتن می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید عکسها بعدی انفجارهای انفجاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرقه‌های غیرمعمول را آرم می‌داد.

شایان اشاره کردن است فرانسوی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید یونانی ها همواره یکی اجتناب کرده اند پرشورترین هواداران فوتبال را داشته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند این نیز شاهد اتفاقات جنجالی در ورزشگاه های این ۲ ملت بوده ایم. همراه خود این جاری آنچه در مونتاژ دیشب {اتفاق افتاد} فراتر اجتناب کرده اند تصور بود.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً اتحادیه فوتبال اروپا در روزهای بلند مدت مونتاژ ای دانستن درباره اتفاقات دیدار مارسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوک برگزار خواهد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نظر می رسد مانند است مجازات های سختی در پیش بینی هر ۲ خدمه باشد.