هیات دولت تصویب کرد: اعتبار سالانه برای کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد
دولت به منظور برخورداری ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد از اعتبارات، امکانات و مزایای سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، با لایحه «الحاق ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد به قانون فهرست نهادهای عمومی غیردولتی» موافقت کرد.