هند/ خشم عمومی از دستگیری یک روزنامه نگار جوان مسلمان
برخی از رسانه های محلی هند دستگیری وی را با موضع گیری یک روزنامه نگار منتقد در قبال سخنان سخنگوی حزب حاکم در مورد پیامبر مرتبط دانسته اند که خشم مسلمانان هند و سایر کشورهای اسلامی را برانگیخته و اعتراضات بین المللی متعددی را برانگیخته است.