هفته {سی ام} سری آ | ناپولی به صدر جدول صعود کرد/ شاگردان اسپالتی همراه خود اوسیمن دوبل کشتی کردندبه آموزش داده شده است فانئوس،

اجتناب کرده اند هفته {سی ام} رقبا های سری آ ایتالیا، ناپولی میزبان اودینزه بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نتیجه ۲-۱ پیروز شد.

{در این} دیدار ناپولی همراه خود اکتسابی گل دئولوفئو در دقیقه ۲۲ ابتدا عقب بود با این حال در یکپارچه اوسیمهن سودآور شد در دقایق ۵۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۳ دبلی را به ثمر برساند به همان اندازه اسپالتی به تفریحی بازگشت.

ناپولی همراه خود این پیروزی ۶۳ امتیازی شد به همان اندازه همراه خود منصفانه تفریحی تا حد زیادی به میلان صدرنشین لیگ ایتالیا بچسبد.

انتهای پیام/