هشدار نسبت به رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید موقت در برخی نقاط کشور
سازمان هواشناسی: در ساعات بعدازظهر و اوایل شب پنجشنبه ۱۲ خرداد تا شنبه ۱۴ خرداد، در برخی مناطق شمال غرب کشور شاهد مخاطره رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و  در مناطق مستعد بارش تگرگ و در ارتفاعات البرز مرکزی نیز گاهی رگبار پراکنده، گاهی رعدوبرق و وزش باد شدید موقت خواهیم بود.