هشدار ماه قرمز/ احتمال طوفان در برخی استان های کشور
سازمان هواشناسی نسبت به وزش باد شدید و گرد و غبار در برخی استان های کشور در روزهای آتی و توقف خودروها در اطراف درختان کهنسال و ساختمان های نیمه ساخته و سازه های موقت و تقویت شامل تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه ها هشدار داده است. .