هشدار دوم دولت به آژانس‌های گردشگری سلامت: از دریافت گواهی‌های جعلی پزشکی برای ویزای پزشکی برای اتباع خارجی خودداری کنید.
در صورتی که آژانس های گردشگری مرتکب تخلفاتی از قبیل عدم نظارت منطقی بر فروش و تردد ویزا یا عدم اطلاع از ورود و خروج بیمار و همراه بیمار، ارائه مدارک پزشکی جعلی، ارائه مدارک جعلی یا جعلی از مراکز درمانی و غیره شوند. اقداماتی مانند اخطار منجر به تعلیق و لغو گواهی یا مجوز می شود.