هشدار؛ آب مصرف کننده کرمانشاه از ابتدای تیرماه قطع می شود


پیمان رضایی معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب کیمانشاه امروز گفت.وګو وی در گفت وگو با خبرنگار فارس در کرمانشاه، گفت: متاسفانه منابع آبی استان به دلیل کمبود بارندگی در چند سال گذشته به شدت با مشکل مواجه شده است.

وی افزود: در این راستا بر اساس مصوبه صادره از سوی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، از اول مردادماه مشترکینی که بیش از دو برابر استاندارد هزینه کنند، برخورد قانونی در حال انجام است.

معاون خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه میزان آب مصرفی هر خانوار در استان را ۵ مترمکعب در ماه دانست و افزود: هر چه این میزان بیشتر باشد قطعی آب بیشتر می شود. “

وی با اشاره به ۱.۴ درصد هزینه مصرفی در استان گفت: طی دو یا سه روز آینده اولین نفری هستیم که پس از دریافت اطلاعات مصرف کننده از طریق قبض یا پیامک هشدار داده می شود. از ابتدای ژوئیه توجهی نخواهد کرد.” آب شرب این دسته از مشترکین در زمان مصرف به مدت دو تا پنج ساعت قطع و در صورت تکرار هر روز به طور کامل قطع می شود.

رضایی در پایان از مردم به رعایت الگوی مصرف خواست و افزود: مشتریان تجاری و سایر مشتریانی که ظرفیت دارند. پیمانکار پیشتاز هستند و اگر الگوی مصرف دو برابر شود، آب قطع می شود.

به پایان برسد پیام / صفحه
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید